Kontaktujte nás: 387 250 442 | prodej@jhsystems.cz

Co je chemická kotva?

Chemická kotva je druh upevňovací techniky používané v stavebnictví. Základem je použití speciální chemické směsi, obvykle na bázi epoxidové nebo polyesterové pryskyřice, která vytváří pevné spojení mezi kotvou a otvorem ve stavebním materiálu, jako je beton nebo cihla.

Chemické kotvy, jak je známe dnes, jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje v oblasti stavební chemie a materiálů.

Vývoj chemických kotev začal v polovině 20. století, kdy se začaly vyvíjet pryskyřice a polymery pro různé průmyslové aplikace. S postupujícím technologickým vývojem se objevily nové směsi a metody, které umožnily vytvářet stále pevnější a spolehlivější spoje.

Dnes jsou chemické kotvy běžně používány v mnoha oblastech stavebnictví a jsou nabízeny řadou různých výrobců, každý s vlastními specifickými formulacemi a technologiemi.

Princip chemické kotvy

Funguje to tak, že se do předvrtaného otvoru vloží chemická kotva (v tekuté nebo pastovité formě) a poté se do ní vloží závitová tyč nebo jiný kotvicí prvek. Chemická směs rychle tuhne nebo vytvrzuje, čímž vytvoří velmi pevné a trvanlivé spojení. Tato metoda je velmi oblíbená pro svou vysokou nosnost a schopnost fungovat i v problematických materiálech nebo v podmínkách, kde by tradiční mechanické kotvy nemusely být účinné nebo praktické.

Pro chemické kotvy se používají rúzné pryskyřice s různými vlastnostmi. Jako první byla využívána polyesterová pryskyřice. Polyesterová pryskyřice, používaná v chemických maltách, funguje na principu chemické reakce, která vede k vytvrzení (polymerizaci) pryskyřice. Tato reakce je katalyzována přidáním vhodného tvrdidla.

  1. Smíchání pryskyřice a tvrdidla: Polyesterová pryskyřice je dodávána jako kapalina nebo pasta. Před použitím se smíchá s tvrdidlem. V chemických maltách je toto smíchání obvykle automatizováno; pryskyřice a tvrdidlo jsou uloženy v oddělených komorách a smísí se v okamžiku aplikace.
  2. Chemická reakce: Po smíchání začne chemická reakce mezi polyesterovou pryskyřicí a tvrdidlem. Tato reakce způsobuje, že dlouhé řetězce pryskyřice se spojují (polymerizují), což vede k vytvoření tuhého, pevného materiálu.
  3. Vytvrzení: Výsledkem chemické reakce je postupné vytvrzení směsi. Tento proces může trvat od několika minut do několika hodin, v závislosti na formulaci pryskyřice, množství tvrdidla, teplotě a dalších faktorech.
  4. Vytvoření pevného spoje: Jakmile je směs vytvrzená, vytváří pevný spoj mezi kotvou (např. závitovou tyčí) a stěnami otvoru ve stavebním materiálu. Tato pevnost spojení je důležitá pro nosnost a stabilitu kotvení.

Polyesterové pryskyřice jsou oblíbené pro svou schopnost rychle vytvrzovat a poskytovat dobré pevnostní vlastnosti, i když nejsou tak silné jako některé jiné typy pryskyřic, jako jsou epoxidové pryskyřice. Jsou také relativně levné a snadno se aplikují, což je činí vhodnými pro širokou škálu stavebních aplikací.

Chemická reakce

Může Vás dále zajímat:

Jak hluboko kotvit závitovou tyč pomocí chemické kotvy? Článek zde.