Kontaktujte nás: 387 250 442 | prodej@jhsystems.cz

Jak dlouho schne chemická kotva?

Častá otázka kutilů, kteří nemají s chemickou maltou žádné zkušenosti.

To jak rychle chemická malta vytvrdne záleží:

  1. na jejím složení
  2. na teplotě kotevního podkladu (beton, cihelná zeď)
  3. na teplotě chemické malty

 

Složení chemické malty ovliňuje jak rychle schne a každý výrobce tyto hodnoty udává na štítku, návodu nebo je uvedeno v certifikaci.

Teplota podkladu je důležitější než teplota okolí. Chemickou maltu budete vytlačovat do něj. Teplota podkladu může být jiná než okolního vzduchu.

Teplota samotné chemické malty je důležitá především v zimě, kdy se bude jinak schnout kotva předehřátá a jinak tuhnout kotva vymrzlá přes noc v autě.

 

 

Všichni výrobci uvádí 2 hodnoty pro určitý rozsah teplot.

  • doba zpracovatelnosti - čas než začne tuhnout ve směšovači a už se s ní nedá dělat
  • doba plného vytvrzení - čas za jaký mohu chemickou kotvu plně zatížit

Kde najdu jak rychle schne chemická malta?

Většinou na štíku kartuše chemické malty viz. obrázek:

Když to tam není?

Pokud to není na štítku, mělo by to být v návodu, který buď výrobce přikládá k maltě nebo uvádí na svých webových stránkách.

Co dělat v zimě, když klasická malta tuhne pomalu?

Pro tento případ se vyrábí zimní chemické malty. U nás bývají dostupné v chladnějším období a více se dozvíte v článku: zimní chemické kotvy

Jak dlouho schne chemická kotva


Může se hodit