Kontaktujte nás: 387 250 442 | prodej@jhsystems.cz

Chemické kotvy bannerChemické kotvy

 

Chemické malty běžně označované jako chemické kotvy nebo chemické hmoždinky mohou být rozděleny do dvou hlavních skupin podle typu balení.

  1. Ampulové či jinak kapslové systémy
  2. Kartušové vytlačovací systémy

V obou systémech je použito dvousložkové lepidlo, které při smíchání složek vytvoří pevný spoj. Různé typy lepidel jsou k dispozici v každém systému, od polyesteru do vinylesterové a epoxidové chemické malty.

Chemické kotvy se používají pro upevnění závitové tyče, pouzdra s vnitřním závitem a výztuží do mnoha typů podkladů.  Chemické kotvy mohou být použity ve všech strukturách z betonu s nízkou pevností v tahu, včetně v plných a dutých materiálech, jako jsou perforované cihly, duté tvárnice a dutý předem litý beton. Duté cihly vyžadují použití síťového pouzdra.

Výhody chemických kotev:

Chemické kotvy nemají expanzivních sil jako mechanické kotvy, tak mají užší rozteč a vzdálenosti od okraje. Chemické kotvy mají velmi vysoký výkon a mohou být navrženy s hlubší zapuštěním nebo s vyšší třídou oceli / výztuže a získat tak maximální zatížení. Točivý moment dotažení je opět velmi důležité zajistit aby kotvení nebylo přetažené. Při utahování se používají nižší točivé momenty než u mechanických ocelových kotev.

Možnosti použití chemických kotev

  • Pro zajištění kvalitního spoje chemické malty s podkladem, je velmi důležité, aby se vyčistil otvor před aplikací chemické malty. Je možné vypláchnout otvory čistou vodou, nicméně bude ovlivněno vytvrzování - prodlouží se. 
  • V případě použití tyčí bez úpravy je nutné tyče odmastit. Chemické malty nepřilnou k mastným tyčím.
  • Chemické malty je možné použít i do otvorů vyvrtaných diamantovými vrtačkami, ale je nutné otvory zdrsnit nebo použít chmeickou maltu, která má příslušnou certifikaci.

Do jakých stavebních materiálů lze použít chemické kotvy?

Chemické malty lze použít do plných stavebních materiálů jako jsou beton, plné cihly. Chemické kotvy lze použít i do cihel s dutinami nebo ytongu. Pro jednotlivé stavební materiály jsou doporučeny postupy a doporučujeme se řídit návodem od výrobce.

Vždy je třeba dodržovat instalační pokyny pro konkrétní produkt.