Kontaktujte nás: 387 250 442 | prodej@jhsystems.cz

Kotvíme pomocí chemické kotvy do zdiva

V tomoto článku se pokusíme rychle a přehledně shrnout, jak používat chemickou kotvu při kotvení do zdiva.

První co je potřeba si říci, že jinak budeme kotvit do zdiva z plných cihel a jinak do zdiva z děrovaných cihel.

Samotnou kapitolou je kotvení do stropu z

Chemická kotva do plných cihel

Co je plná cihla? Homogení pálená cihla bez otvorů.

Kotvení pomocí chemické kotvy do plné cihly

Obecný postup pro kotvení pomocí chemické kotvy do plné cihly:

 1. Vybrání vhodné chemické kotvy: pro kotvení do plné cihly můžete použít většinu chemických kotev co jsou na trhu. Je ovšem zbytečné kupovat speciální kotvy určené pro vysoké zátěže, jejichž výkon v plných cihlách nevyužijete. Vhodná je např. chemická malta Fischer FIS VL.
 2. Příprava otvoru: otvor vrtáme pomocí vrtacího kladiva klidně s příklepem. Pokud máme nekvalitní cihly, které se drolí, příklep nepoužijeme. Do průměru 16mm vrtáme otvor o 2mm větší než je závitová tyč. Více o tom jaký otvor najdete zde. Jak hluboko kotvit zjistíte v tomto článku.
 3. Čištění otvoru: Důkladně vyčistěte otvor od prachu, špíny a jiných nečistot. Platí pravidlo vyfoukat, vyčistit pomocí kartáčku a zase vyfoukat. To můžete udělat pomocí vzduchové pistole nebo jiných nástrojů. Pouhé vysátí vysavačem nestačí.
 4. Vložení chemické kotvy: Vložte aplikátor s chemickou kotvou do otvoru. Otvor vyplňujeme od spoda. Otvor nemusí být úplně plný chemické malty, většinou stačí naplnit do 1/3 otvoru.
 5. Vložení kotveného prvku: Okamžitě po vložení chemické kotvy do otvoru vložte kotvený prvek. Vkládáme tlakem a zároveň otáčíme. Pokud jsme aplikovali dostatečné množství chemické malty. Dojde k jejímu vytlačení ven z otvoru. Přebytečnou nezaschlou maltu odstraníme. Ujistěte se, že prvek je správně umístěn a zarovnaný.
 6. Vytvrzení: Nechte chemickou kotvu v otvoru vytvrdit podle doporučení výrobce. To může trvat několik minut až hodin, v závislosti na typu kotvy. Kde zjistit potřebné časy jsme psali zde.
 7. Dokončení: Po úplném vytvrzení můžete odstranit přebytečnou chemickou kotvu (odseknout) a provést dokončovací úpravy podle potřeby.

Vždy se řiďte pokyny a doporučeními výrobce konkrétní chemické kotvy, kterou používáte, a zvažte konzultaci s odborníkem, pokud jste nejistí správným postupem pro danou situaci.

Chemická kotva do zdiva

Chemická kotva do děrovaných cihel

Kotvení pomocí chemické kotvy do děrované cihly

Chemická kotva do děrované cihly

Obecný postup pro kotvení pomocí chemické kotvy do děrované cihly:

 1. Vybrání vhodné chemické kotvy: do děrované cihly můžete použít většinu chemických kotev co jsou na trhu. Je ovšem zbytečné kupovat speciální kotvy určené pro vysoké zátěže, jejichž výkon v plných cihlách nevyužijete. Vhodná je např. chemická malta Fischer FIS VL.
 2. Příprava otvoru: Otvor pro chemickou kotvu do děrované cihly vrtáme vždy bez příklepu, abychom nerozbili jednotlivé příčky a nosnost kotvy byla co největší. Prach většinou zapadá do otvorů a čištění není tak nutné, ale nevadí. To můžete udělat pomocí vzduchové pistole nebo jiných nástrojů. Otvor vrtáme podle velikosti použitého sítka. Zde neplatí, že se otvor vrtá větší.
 3. Použití sítka: V děrovaných cihlách používáme sítka z několika důvodů. Zajistíme, že malta zůstane na svém místě, vytvoříme tvarový spoj a ušetříme potřebné množství chemické malty. Sítka se vyrábějí v různých rozměrech podle použité závitové tyče.
 4. Vložení chemické kotvy: Chemickou maltou plně vyplníme použité sítko. Maltu aplikujeme od konce sítka dopředu, abychom zajistili, že bude zcela zaplněno.
 5. Vložení kotveného prvku: Ujistěte se, že prvek je správně umístěn a zarovnaný.
 6. Vytvrzení: Nechte chemickou kotvu v otvoru vytvrdit podle doporučení výrobce. To může trvat několik minut až hodin, v závislosti na typu kotvy. Kde zjistit potřebné časy jsme psali zde.
 7. Dokončení: Po úplném vytvrzení můžete odstranit přebytečnou chemickou kotvu (odseknout) a provést dokončovací úpravy podle potřeby.

Vždy se řiďte pokyny a doporučeními výrobce konkrétní chemické kotvy, kterou používáte, a zvažte konzultaci s odborníkem, pokud jste nejistí správným postupem pro danou situaci.