Chemické malty běžně označované jako chemické kotvy nebo chemické hmoždinky mohou být rozděleny do dvou hlavních skupin podle typu balení.

  1. Ampulové či jinak kapslové systémy
  2. Kartušové vytlačovací systémy

V obou systémech je použito dvousložkové lepidlo, které při smíchání složek vytvoří pevný spoj. Různé typy lepidel jsou k dispozici v každém systému, od polyesteru do vinylesterové a epoxidové chemické malty.

Chemické kotvy se používají pro upevnění závitové tyče, pouzdra s vnitřním závitem a výztuží do mnoha typů podkladů.  Chemické kotvy mohou být použity ve všech strukturách z betonu s nízkou pevností v tahu, včetně v plných a dutých materiálech, jako jsou perforované cihly, duté tvárnice a dutý předem litý beton. Duté cihly vyžadují použití síťového pouzdra.

Výhody chemických kotev:

Chemické kotvy nemají expanzivních sil jako mechanické kotvy, tak mají užší rozteč a vzdálenosti od okraje. Chemické kotvy mají velmi vysoký výkon a mohou být navrženy s hlubší zapuštěním nebo s vyšší třídou oceli / výztuže a získat tak maximální zatížení. Točivý moment dotažení je opět velmi důležité zajistit aby kotvení nebylo přetažené. Při utahování se používají nižší točivé momenty než u mechanických ocelových kotev.

Možnosti použití chemických kotev

  • Pro zajištění kvalitního spoje chemické malty s podkladem, je velmi důležité, aby se vyčistil otvor před aplikací chemické malty. Je možné vypláchnout otvory čistou vodou, nicméně bude ovlivněno vytvrzování - prodlouží se. 
  • V případě použití tyčí bez úpravy je nutné tyče odmastit. Chemické malty nepřilnou k mastným tyčím.
  • Chemické malty je možné použít i do otvorů vyvrtaných diamantovými vrtačkami, ale je nutné otvory zdrsnit nebo použít chmeickou maltu, která má příslušnou certifikaci.

Vždy je třeba dodržovat instalační pokyny pro konkrétní produkt.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.